nieuw zorgcomplex

Nieuw Zorgcomplex Sint-Pieters

In Brugge-Sint-Pieters is de bouwvergunning voor een gloednieuw zorgcomplex afgeleverd. Het complex zal bestaan uit een woonzorgcentrum voor 232 bewoners, een dagverzorgingscentrum voor 30 personen, en een initiatief voor kinderopvang. Mintus en Stad Brugge slaan op die manier de handen in elkaar voor een dynamisch en toekomstgericht zorgproject. De opening is voorzien eind 2022.

Huisvesting en opvang op maat van jong en oud, met respect voor natuur en omgeving: dat is wat het nieuwe zorgcomplex in Sint-Pieters wil bieden. De bestemming van het terrein ter hoogte van de Sint-Pietersmolenstraat en de Blankenbergse Dijk lag al geruime tijd vast. Nu de bouwvergunning is afgeleverd, kunnen de werken ook effectief van start gaan. Dat zal in augustus van dit jaar gebeuren.

Vernieuwende zorgstad

Mintus-voorzitter Pablo ANNYS onderstreept dat de site op Sint-Pieters het uithangbord van Brugge als vernieuwende zorgstad wordt. “We investeren hier in een collectief woonconcept op maat van bewoner, bezoeker en zorgverlener. Kwalitatieve zorg staat voorop, maar we hebben ook aandacht voor de beleving. Het complex moet rust, geborgenheid, huiselijkheid uitstralen. Daarom is het geheel opgedeeld in 5 delen, bestemd voor elk van de leefgroepen die hier op termijn onderdak krijgen.”

Opvallend is ook dat de zorg voor senioren en voor jonge kinderen in Sint-Pieters voor het eerst op één adres samengebracht wordt. “Daarmee is dit project een mooi voorbeeld van de inclusie die we met welzijnsvereniging Mintus promoten”, gaat voorzitter ANNYS verder. “We brengen generaties samen, zodat bewoners en zorgverstrekkers elkaar kunnen inspireren en een breed draagvlak voor zorg doen groeien. We denken hier dus niet in hokjes of in leeftijdsgroepen: het complex biedt zorg voor alle mensen die er nood aan hebben, jong en oud, in regio Brugge.”

Dat Mintus en Stad Brugge voor de realisatie van de site niet over één nacht ijs gaan, bevestigt ook schepen Franky DEMON, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. “De nieuwbouw op Sint-Pieters wordt een geïntegreerd concept van zorg en wonen”, onderstreept DEMON. “Je moet er als passant, bezoeker, bewoner en werknemer een aangenaam gevoel bij krijgen. De architectuur houdt rekening met het groen in de omgeving en laat ook de bewoners maximaal van dat licht en groen genieten. Daarom kiezen we bij de realisatie voor rustgevende materialen en een moderne eigentijdse toets, met patio’s en beglazing aan de binnenkant van het gebouw. Het maakt tal van buitenactiviteiten mogelijk en het versterkt de verbondenheid tussen leefgroepen.”

Groene omgeving met goede toegankelijkheid

Mobiliteit en omgevingsgroen op elkaar afstemmen: ook dat wordt een uitdaging voor het zorgcomplex. “De omgeving van de Sint-Pietersplas heeft van oudsher een recreatieve en landschapshistorische waarde”, verduidelijkt schepen DEMON. “Denk maar aan de Blankenbergse Dijk die vlakbij ligt en de vele groene assen en waterlopen die het gebied doorkruisen. Die natuurlijke rijkdom gaan we vrijwaren. Om bezoekers en bewoners toch het nodige comfort te bieden, voorzien we onder het zorgcomplex 88 parkeerplaatsen. Bovengronds zijn er 8 kiss & ride-plaatsen. Zowel het WZC als het kinderdagverblijf krijgen bovendien fietsenstallingen: in totaal kunnen daar 174 fietsen staan. Verder stimuleren we mensen uiteraard om, zoveel als mogelijk, een duurzame verplaatsing naar de site te maken.”

Geïntegreerde zorg, inspirerende zorgmodellen en een duurzaam label: het zijn de troeven van de nieuwe zorgsite op Sint-Pieters. Volgens Mintus-voorzitter Pablo ANNYS leggen Mintus en de stad de lat hoog, omdat het moet. “Milieu en klimaat staan vandaag ook centraal in de zorgsector. Daarom is het project in Sint-Pieters gebaseerd op compact ruimtegebruik, een optimale waterhuishouding en efficiënt energiegebruik. We hebben daarnaast aandacht voor hernieuwbare energie en gebruik van ecologische materialen. Die elementen maken van het zorgcomplex een pioniersverhaal in Brugge en de regio: daar zijn we nu al fier op.”